Totaal Hygiëne b.v.Prinsenstraat 254881VA ZundertNederland

U vindt ons ook op de volgende social media

U neemt toch geen risico met uw HACCP?

Contacteer ons direct voor een vrijblijvende totaaloplossing!

Lees meer

HACCP ISO 22000 Handboek

HACCP / ISO 22000 Handboeken:

Bij deze maatwerkoplossing is de klant continue verzekerd van een zorgvuldig geïmplementeerd en werkend kwaliteitssysteem, inclusief handboek, én waarbij de klant steeds klaar is voor certificering. 

Handboeken worden digitaal uitgewerkt en eventueel compleet verwerkt in het systeem Hygiënecode online.

Bedrijven die hier gebruik van maken zijn positief en blij met het resultaaat. Wij zijn ook het eerste bedrijf in Nederland. Dat ervoor gezorgt heeft dat de eerste escargot kwekerij in Nederland een EG- erkennings nummer heeft gekregen. Vraag via contact meer info aan. of stuur een mail.

      

meer informatie kijk op www.haccphandboeken.nl 

ISO 22000:

Sinds de eerste publicatie van ISO 22000 in 2005 hebben gebruikers in de toeleveringsketen te maken gehad met nieuwe uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid - wat de behoefte aan een herziening van de norm oproept.

Het is een normaal proces om een ​​ISO-norm te herzien. In feite worden om de vijf jaar normen herzien om te bepalen of een herziening nodig is om ervoor te zorgen dat de normen zo relevant en nuttig mogelijk blijven voor bedrijven.

Tijdlijn van de herziening

De ISO-norm bevindt zich momenteel in de fase Draft International Standard (DIS). Dit betekent dat een herziene ontwerpstandaard beschikbaar is voor ISO-leden voor openbare raadpleging en stemming tot 3 juli 2017. De publicatie van de herziene standaard wordt verwacht tegen juni 2018.

Hygiëne Advies.nl

Iedere organisatie/onderneming die levensmiddelen produceert, bewerkt, verpakt, verhandelt, opslaat en vervoert moet een systeem toepassen dat de voedselveiligheid waarborgt. Ons bedrijf geeft u adviezen die passen binnen de richtlijnen van de hygiënecodes en andere wet- en regelgeving.

 

De voordelen van een goed werkend Hygiëne beleid:

 

1. Visite kaartje van je bedrijf.

2. Voedsel veilig werken.

3. Imago van je bedrijf.

4. Meer klanten.

5. Kostenbesparing / tijdbesparing.

6. Minder kosten ongediertepreventie.

7. Voorkomen van voedselvergiftiging / infectieziektes.

8. Betere werksfeer door prettiger werken.

 

 

 

De ideale online oplossing voor het registreren,
bijhouden en handhaven van de hygiëneregels
in uw bedrijf, zonder papieren rompslomp?